Medic

Växjö bästa kommun i Sm?land/Blekinge/Gotland i RFSL:s kommunundersökning

Växjö bästa kommun i Sm?land/Blekinge/Gotland i RFSL:s kommunundersökning
2014-08-31 08:30 RFSL

För första g?ngen sedan 2006 har RFSL genomfört en kommunundersökning. Kommunundersökningen är en omfattande rapport som utvärderar och redovisar Sveriges alla 290 kommuners arbete med hbtq-fr?gor p? olika omr?den: skola, utbildningsinsatser internt i kommunen och kommunens generella verksamhet. Därutöver ing?r i rapporten statistik kring utsatthet för hatbrott, en mätning av skillnader i attityden till hbtq-personer mellan olika delar av landet och en kvantitativ värdering av hbtq-samhällets infrastruktur.
I regionen Sm?land (Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län) samt Blekinge län och Gotlands län ?terfinns den kommun som f?r näst bäst betyg i undersökningen i hela landet: Växjö kommun, med 4,07 i betyg. I Växjö kommun har det bl.a. gjorts en satsning p? m?ngfaldsombud i alla kommunala verksamheter och inom skolan har ?tgärder vidtagits för att alla elevers v?rdnadshavare, inklusive de som lever i en samkönad relation, ska känna sig inkluderade samt naturkunskapslärare i gymnasiet har f?tt vidareutbildning i icke-normativ sexualundervisning.
– Det är s?klart väldigt roligt att Växjö hamnar s? högt upp i den här undersökningen, inte minst för att det ju visar att ocks? n?got mindre städer kan arbeta p? ett bra sätt med hbtq-fr?gor, säger Thina Sundin, styrelseledamot i RFSL Kronoberg.

Kommunerna med högst totalt betyg i regionen Sm?land (Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län) samt Blekinge län och Gotlands län är:
Växjö ? 4,07 (plats 2)
Emmaboda ? 3,40 (plats 15)
Karlskrona ? 3,39 (plats 17)
Kalmar ? 3,24 (plats 22)
Gotland ? 3,22 (plats 23)

Kommunerna med lägst totalt betyg i regionen Sm?land (Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län) samt Blekinge län och Gotlands län är:
Markaryd ? 1,75 (plats 136 av 138)
Högsby ? 1,91 (plats 125)
Värnamo ? 1,96 (plats 120)
Sölvesborg ? 1,97 (plats 119)
Älmhult ? 2,03 (plats 114)

A to już wiesz?  Ett första steg mot EuroPride Sweden 2018

? Även om mycket skett i m?nga kommuner sedan RFSL:s förra kommunundersökning är skillnaderna i vilket arbete som läggs ner i hbtq-fr?gor stora och ?tgärderna fortfarande l?ngt ifr?n tillräckliga. Det är v?r förhoppning att kommunundersökningen ska användas som ett hjälpmedel för kommuner att förbättra sig, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.
Kommunundersökningen har genomförts av RFSL och baseras delvis p? en enkät till landets kommuner som är gjord i samarbete med Sveriges Kommuner och landsting – SKL. Enkäten har utformats gemensamt av RFSL och SKL och skickats ut av SKL. 83,1 procent av kommunerna besvarade enkätfr?gorna. Förutom enkäten har bl.a. statistik fr?n SCB (Statistiska centralbyr?n) och BR? (Brottsförebyggande r?det) använts, liksom en attitydmätning genomförd av researchföretaget NEPA p? uppdrag av RFSL.

Presskontakter i RFSL-avdelningar i regionen:
Elisabet G Nidsjö, ordförande RFSL Gotland ? 073-708 11 44 eller [email protected]
Anders Bergström, ordförande RFSL Jönköping ? [email protected]
Nellie Skogsberg, ordförande RFSL Kalmar ? 070-394 83 31 eller [email protected]
Thina Sundin, pressansvarig RFSL Kronoberg ? 073-342 91 50 eller [email protected]

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt p?verkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.
Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se08400Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy