Medic

V?rdföretagarnas mytkalender: V?rdföretag tar ut höga vinster p? skattebetalarnas bekostnad (myt 12)

V?rdföretagarnas mytkalender: V?rdföretag tar ut höga vinster p? skattebetalarnas bekostnad (myt 12)
2014-09-01 10:15 V?rdföretagarna I V?rdföretagarnas mytkalender sl?r vi varje dag h?l p? en fördom ända fram till valet. Myt 12: V?rdföretag tar ut höga vinster p? skattebetalarnas bekostnad. Verklighet: V?rd- och omsorgsbranschens genomsnittliga rörelsemarginal ligger i linje med övriga näringslivet, cirka 7 procent.

I V?rdföretagarnas mytkalender sl?r vi varje dag h?l p? en fördom ända fram till valet.
Myt 12: V?rdföretag tar ut höga vinster p? skattebetalarnas bekostnad
Verklighet:

V?rd- och omsorgsbranschens genomsnittliga rörelsemarginal ligger i linje med övriga näringslivet, cirka 7 procent.
Huvuddelen av utdelningen sker i de sm? bolagen och i kooperativt ägda företag. Bland de största v?rdföretagen är det vanligast att man ?terinvesterar hela sin vinst. Ett av sex av V?rdföretagarnas medlemsföretag anger att de inte genererar ett överskott alls.
Ett eventuellt överskott används för att ytterligare utveckla verksamheten, exempelvis att anställa fler, köpa in ny utrustning eller för att skapa en buffert för framtiden.
Genom vinsten kan ocks? de som har satsat i företaget f? ränta p? de pengar som de l?nat ut till verksamheten. Det är vanligt att v?rdföretagare i nystartade företag avst?r lön under uppbyggnaden och l?ter vinstutdelning i ett senare skede kompensera detta.
Se filmen om Move & Walk som arbetar med konduktiv pedagogik för CP-skadade med flera, och varför de vill kunna ta ut vinst.
Se filmen Att driva företag inom v?rd och omsorg är rena guldgruvan. Eller?
Vill du veta mer, ta del av undersökningar, v?ra källor mm s? läs gärna Privat v?rdfakta.

V?rdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för v?rdgivare som bedriver v?rd och omsorg i privat regi oavsett driftform. V?rdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och m?ngfald inom v?rd och omsorg och tydliggör den privat drivna v?rdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med fler än 90 000 ?rsanställda.00150Skicka som e-post
Share this

A to już wiesz?  Trzeci Ogólnopolski Dzień Opiekuna - Wyraźmy solidarność z opiekunami osób chorych

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy