Medisin

UNIKT S?VNPROSJEKT MED FOKUS P? ANSATTES HELSE

S?vnklinikken Somni vil n? g? i gang med ? analysere sovem?nsteret til norske ansatte for ? bedre arbeidsmilj?et, forebygge arbeidsulykker og redusere sykefrav?r. Den f?rste bedriften som er plukket ut til ? delta i samarbeidet med Somni er den tradisjonsrike ovns- og peisprodusenten J?tul i Fredrikstad.

-S?vnproblemer er blant de vanligste helseproblemer i Norge. Hver tredje nordmann klager over d?rlig s?vn i perioder. 10-15 prosent av befolkningen lider av langvarige og alvorlige s?vnproblemer. Symptombildet varierer , men de fleste s?vnsykdommer gir tretthet, konsentrasjonsvansker og hum?rsvingninger. Som pilotprosjekt har vi n? tilbudt alle J?tuls 340 ansatte som ?nsker det, gratis analyse av deres sovem?nster gjennom ett d?gn. P? den m?ten h?per vi ? avdekke om det er ansatte som har behov for videre oppf?lging. Somni stiller med ?re-nese-halsspesialist som henviser de som m?tte trenge det til behandling. God og regelmessig s?vn er helt avgj?rende for de ansattes helse, sier fagsjef Anders Gangsaas Dyrbing ved Somni S?vnklinikk AS.
Somni er spesialister p? s?vnutredning og behandling av alle slags s?vnrelaterte lidelser. Selskapet har til n? kurset J?tuls ledelse og ansatte som ?nsker det.
-J?tul har valgt ? delta i s?vnprosjektet fordi det bidrar til ? sette fokus p? de ansattes helse. Bedriften har som m?l ? redusere sykefrav?ret, og deltakelse i dette s?vnprosjektet er ledd i det arbeidet, sier HR-sjef Janne Rosli Lindström.
S?vnproblemer rammer barn, voksne og eldre. Ny forskning viser at de fleste s?vnsykdommer kan behandles p? en effektiv m?te. Likevel blir bare 15 prosent av alle pasienter med s?vnsykdommer behandlet. ?rsaken er at de fleste ikke er klar over at de er rammet av en s?vnsykdom og dermed ikke adresserer det som er hovedproblemet, men istedenfor fokuserer p? de n?rliggende problemer som s?r hals, ?kende vekt og at man f?ler seg konstant tr?tt og utbrent.
I tillegg til plager for pasienten har s?vnsykdommer ogs? samfunnsmessige store konsekvenser. S?vnproblemer er vanlige ?rsaker til trafikk- og arbeidsulykker. Det er rapportert at 50 prosent av lastebilulykker skyldes tr?tthet; i 18 prosent av tilfellene hadde sj?f?ren sovnet bak rattet. Tr?tthet og lite eller d?rlig s?vn ?ker ogs? risikoen for arbeidsulykker. Norske og utenlandske studier har ogs? dokumentert at s?vnsykdommer er betydelige risikofaktorer for ?kt sykefrav?r og uf?retrygd.
Henvendelser bes rettet til fagsjef Anders Dyrbing ved Somni S?vnklinikk AS 23 89 77 10 / 95028000.
eller til HR-sjef Janne Rosli Lindström ved J?tul-fabrikker: 97428241.
Det er anledning til intervjuer/fotografering p? J?tul-fabrikker, Lang?yveien i Fredrikstad kl. 13.30 fredag 14 Mars eller telefonintervjuer/fotografering i etterkant.

Somni er starten p? en ny helseepoke n?r det gjelder s?vnproblemer i Norge. V?re medisinske spesialister og spesialutdannede tannleger hjelper deg trygt og effektivt mot et bedre og kanskje lengre liv.
Somni er Norges eneste tverrfaglige, landsdekkene tilbud innen s?vn med spesiell innretning p? s?vnapn? og snorkebehandling. Selskapet besitter all n?dvendig kompetanse, samt moderne diagnostiske verkt?y som sikrer pasienten best mulig behandlingskvalitet.
Colosseumklinikken AS er Skandinavias st?rste private tannlegekjede best?ende av 26 klinikker med 550 medarbeidere, hvorav 13 klinikker ligger i Norge. Sammen gj?r Somni og Colosseumklnikken en nasjonal satsing innen fagfeltet s?vn, med h?y samordnet kompetanse p? s?vn og s?vnapne og snorkeskinner.
V?re systemer er tilpasset de offentlige kravene og kvalitetssikrer hele behandlingsforl?pet. – See more at: http://www.nosi.no/Om-oss/#sthash.9Z1gtaqu.dpuf

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Pdf Meny   #Rapporten Tannhelsetjenesten