Medic

Träna när du borstar

Träna när du borstar
2014-09-02 14:24 Allt om dina tänder Du bör borsta tänderna under tv? minuter morgon och kväll. Passa p? att träna resten av kroppen när du gör din dagliga munhygien.

Du bör borsta tänderna under tv? minuter morgon och kväll. Passa p? att träna resten av kroppen när du gör din dagliga munhygien.
En övning som stärker vadmuskulaturen är att g? upp p? t? och sakta sjunka ner igen. Om du vill göra övningen sv?rare kan du st? p? ett ben.
Att blunda när du borstar tänderna st?ende p? ett ben är ocks? bra. Här f?r muskulaturen i fötterna träning samtidigt som du förbättrar din balans och h?llning.

Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandv?rd och hälso- och sjukv?rd i Sverige. Affärsmodellen är unik med 2 100 aktieägare som själva är verksamhetsansvariga p? mottagningar runt om i landet. Aktieägarna är tandläkare, tandtekniker, tandhygienister, läkare, sjukgymnaster, psykoanalytiker/terapeuter, psykologer, sjuksköterskor, barnmorskor, logopeder, arbetsterapeuter, socionomer, kiropraktorer och dietister. Omsättningen är cirka 9,2 miljarder kronor och antalet medarbetare cirka 8 760. Inom koncernen ing?r även femton dotterbolag som st?r för cirka 16 procent av omsättningen.
0000Skicka som e-post
Share this

A to już wiesz?  Sala bästa kommun i Västmanland/Örebro/Värmland i RFSL:s kommunundersökning

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy