SE

Testbädd p? Akademiska f?r fortsatt stöd

2014-10-07 14:39 Akademiska sjukhuset Vinnova har beslutat ansl? 4,25 miljoner kommande tv? ?r till Innovation Akademiska, för vidareutveckling av testbäddar för medicintekniska företag. Sedan starten 2010 har drygt 75 företag f?tt hjälp med utprovning/certifiering via sjukhusets testbäddsservice.

Vinnova har beslutat ansl? 4,25 miljoner kommande tv? ?r till Innovation Akademiska, för vidareutveckling av testbäddar för medicintekniska företag. Sedan starten 2010 har drygt 75 företag f?tt hjälp med utprovning/certifiering via sjukhusets testbäddsservice.
? Finansieringen möjliggör fortsatt expansion av testbäddsservicen. Intresset är stort bland sm? och medelstora företag att utprova nya tekniska lösningar i v?rden. En fördel är att slutprodukterna bättre motsvarar behoven, en annan att vi kan korta tiden fr?n idé/prototyp till kommersialisering, bland annat genom att undanröja flaskhalsar inom upphandlingsomr?det, säger Sune Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör p? Akademiska sjukhuset.
Innovation Akademiska inrättades 2008 som ett projekt för att hjälpa personalen p? Akademiska att tillvarata och utveckla idéer till färdiga tjänster och produkter. Verksamheten, som numera ing?r i sjukhusets forsknings- och utbildningsavdelning, stöttar personalen med bland annat patentsökning och affärsplaner. Sedan ett par ?r har man dessutom lagt en grund för testbäddar och haft kontakt med över 75 företag. Sjukhuset har i dag tv? processledare anställda som arbetar med kliniska tester ute i de olika verksamheterna vars ansvar kan liknas vid forskningssjuksköterskornas när det gäller läkemedelsstudier.
I motiveringen skriver Vinnova bland annat att ?Testbädd Innovation Akademiska har en tydlig struktur med en stark regional förankring vilket borgar för l?ngsiktighet. Testbäddens koncept har kraft att f? en bredare spridning och bidrar tydligt till ökad samverkan mellan v?rd och näringsliv.?
FAKTA: Innovation Akademiska
* Startades som projekt vid Akademiska sjukhuset 2008 i syfte att stötta personal tillvarata och utveckla idéer till färdiga tjänster och produkter. Ing?r numera i forsknings- och utbildningsavdelningen.
* Projektet har sedan starten finansierats via Vinnova, Regionförbundet, Uppsala Bio, ALMI samt ett flertal andra aktörer inom det regionala innovationssystemet.

* Har hittills utvecklat 140 idéer fr?n personalen och bidragit till utveckling av 40 projekt och prototyper. Sju produkter har lanserats, fem bolag bildats och tv? lincensavtal tecknats.

* Sedan 2010 har drygt 75 företag f?tt hjälp med utprovning/certifiering via sjukhusets testbäddsservice.

Mer information:
Sune Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör, 070-611 08 23
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med m?nga olika roller ? länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet. 0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy