Mental helse

Tannhelsereform til dem som har mest fra f?r

Tannhelsereform til dem som har mest fra f?r
01-01-2011 11:11

? Arbeiderpartiets landsm?te st?r i fare for ? vedta en tannhelsereform som er sv?rt dyr og som kan gi befolkningen en svekket tannhelse, sier Camilla Hansen Steinum, president i Den norske tannlegeforening.
I disse dager arrangerer Arbeiderpartiet sitt landsm?te hvor partiets politikk for de neste fire ?rene skal vedtas. Til sammen tjue av partiets lokal- og fylkeslag g?r inn for ? sette et tak for hvor mye folk skal betale for tannbehandling i ?ret.
Camilla Hansen Steinum, president i Den norske tannlegeforening frykter at fylkeslagene vil ?kuppe? landsm?tet og f? delegatene med p? en tannhelsereform.
– En ordning med et lavt egenandelstak vil gi gratis tannbehandling til dem som har mest fra f?r. Da m? vi heller bruke mer p? dem som virkelig trenger det, sier Camilla Hansen Steinum, president i Den norske tannlegeforening.
Tannlegeforeningen er sv?rt bekymret for dem som i dag ikke har r?d til ? betale tannlegeregningen.
– Det er mange i Norge som ikke er i n?rheten av ? ha r?d til ? betale den egenandelen det snakkes om. Disse st?r n? i fare for ? miste mulighetene de har med dagens ordning til ? f? dekket n?dvendig tannbehandling n?rmest fra f?rste krone. Erfaringer fra Sverige viser at et slikt egenandelstak gir mer til dem som har mye fra f?r, og at det i tillegg kan svekke tannhelsen til nordmenn flest, sier Steinum.

For mer informasjon, kontakt:
President i Den norske tannlegeforening Camilla Hansen Steinum, tlf. 996 97 120
Kommunikasjonssjef i Den norske tannlegeforening Morten H. Rolstad, tlf. 957 77 549

Om Den norske tannlegeforening
Den norske tannlegeforening (NTF) er en yrkesorganisasjon for landets tannleger. Foreningen ivaretar tannlegenes faglige, ?konomiske og sosiale interesser. Omlag 90 % av de yrkesaktive tannlegene er medlemmer. Hovedoppgavene er knyttet til tannhelsepolitikk, tannlegenes arbeids- og driftsbetingelser og etterutdanning. Foreningens sekretariat ligger i H?kon VIIs gate 6 i Vika i Oslo og har 23 fast tilsatte.

A to już wiesz?  Baltasar Kormákur kommer til Oslo!

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy