SE

Täby först ut med naturvistelse p? recept

Hösten 2014 f?r Täbyborna en unik chans att prova p? ?Natur p? recept?, en pilotsatsning som Täby kommun genomför i samarbete med lokala v?rdgivare och föreningar. Genom att erbjuda guidade skogspromenader till personer som besväras av exempelvis stress eller lättare depression hoppas man p? ett nytt sätt kunna ta vara p? de gröna kilarnas naturvärden för att bidra till kommuninv?narnas välm?ende. Projektet presenteras vid en pressträff i Stolpaskogen i Täby den 25 aug kl 13.00
– Jag tycker att Natur p? recept l?ter som ett intressant komplement för v?rdgivarna inom v?rt landsting att använda i det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa, säger Filippa Reinfeldt (M), hälso- och sjukv?rdslandstingsr?d i Stockholms län.
I Täby har idén mötts av entusiasm p? m?nga h?ll, bland annat hos flera privata v?rdmottagningar. Därför blir Täbyborna först ut att f? prova p? konceptet Natur p? recept i kommunens stadsskog Stolpaskogen. Där kommer sex guidade skogspromenader med fokus p? medveten närvaro och avslappning att erbjudas patienter som sökt v?rd hos Täby Centrum Doktorn och Täbyhälsan för psykiska besvär s?som stress eller lättare depression.
– Vi är väldigt glada och stolta över att vi i v?r kommun har flera v?rdgivare som v?gar tänka nytt och vill hjälpa oss tillgängliggöra Täbys natur för Täbybornas hälsa och välbefinnande, säger Erik Andersson (M), ordförande i Täby kommuns stadsbyggnadsnämnd.
Idén kom fr?n början fr?n Naturskyddsföreningen i Stockholms län och har sedan vidareutvecklats av de kommuner som ing?r i Rösjökilen, den av Stockholms tio gröna kilar som sträcker sig genom Danderyd, Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna och Sigtuna. Med Fysisk aktivitet p? recept som förebild vill Rösjökilens samverkansgrupp nu undersöka v?rdens möjligheter att erbjuda naturvistelse p? recept som ett komplement till konventionell medicin.
– Allt mer forskning visar p? ett positivt samband mellan naturvistelse och psykisk hälsa och Natur p? Recept är ett str?lande exempel p? hur samhället p? ett aktivt sätt kan dra nytta av de gröna kilarna i praktiken. Täbys pilotprojekt är en värdefull förebild för de övriga kommunerna inom Rösjökilen, säger Benkt Kullgard (M), ordförande i Rösjökilens politiska styrgrupp.
I denna första pilotsatsning kommer promenaderna även att erbjudas till seniorer genom Täby Seniorcenter samt kommunanställda genom personalföreningen KOMIK. I m?n av plats kan övriga intresserade delta efter kontakt med Friska Täby. En folder med en självinstruerande guidehandledning kommer även att finnas tillgänglig p? Täbys v?rdcentraler samt p? kommunens hemsida, för den som vill prova p? egen hand.
Pilotprojektet kommer att följas upp i samarbete med CES (Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin inom Stockholms läns landsting) för att f?nga upp b?de v?rdgivarnas och deltagarnas upplevelse av projektet. Förhoppningen är att Natur p? recept kan fortsätta även p? andra platser framöver, i samband med att Stockholms läns landsting satsar p? att öka utbudet av grön rehabilitering.
För mer information kontakta:
Erik Andersson, ordf. stadsbyggnadsnämnden Täby kommun (08-55 55 93 19, [email protected])
Poa Collins, stadsträdg?rdsmästare Täby kommun (08-55 55 94 69, [email protected])
Inbjudan till pressträff med möjlighet att prova p?
En pressträff kommer att äga rum i Stolpaskogen i Täby den 25 aug 2014 kl 13.00. Medverkar gör hälso- och sjukv?rdslandstingsr?det Filippa Reinfeldt (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Täby Erik Andersson (M) samt Benkt Kullgard (M), ordförande i Rösjökilens politiska styrgrupp. Ansvariga tjänstemän fr?n Täby kommun och medicinsk expertis finns ocks? p? plats.
Program: Kl 13.00 samling vid Ensta krog friluftsg?rd (Stockholmsvägen 205, parkeringsplatser finns vid friluftsg?rden). Kort information om projektet. Därefter möjlighet att prova p? guidad tur, ca 10 minuter. Tid avsätts ocks? för fotografering och enskilda intervjuer. Vid ih?llande regn sker pressträffen p? Täby kommun (Stationsvägen 13, Roslags Näsby). För ytterligare information om pressträffen kontakta Poa Collins, 08-55 55 94 69, [email protected]

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till b?de arbetsplatser, grönomr?den och skärg?rd. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 65 000 personer här. Vi ser ljust p? framtiden och bygger därför fler bostäder, välkomnar fler företag och satsar p? förbättrad service med stor valfrihet. Täby – att växa med. 615400Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #E-mail Steffan   #IVF   #Johan Hazekamp   #Steffan Lundberg