Medic

Stockholm f?r högst betyg i Stockholms län/Uppsala län i RFSL:s kommunundersökning

Stockholm f?r högst betyg i Stockholms län/Uppsala län i RFSL:s kommunundersökning
2014-08-31 09:00 RFSL

För första g?ngen sedan 2006 har RFSL genomfört en kommunundersökning. Kommunundersökningen är en omfattande rapport som utvärderar och redovisar Sveriges alla 290 kommuners arbete med hbtq-fr?gor p? olika omr?den: skola, utbildningsinsatser internt i kommunen och kommunens generella verksamhet. Därutöver ing?r i rapporten statistik kring utsatthet för hatbrott, en mätning av skillnader i attityden till hbtq-personer mellan olika delar av landet och en kvantitativ värdering av hbtq-samhällets infrastruktur.
I regionen Stockholms län och Uppsala län ?terfinns den kommun som hamnar p? sjätte plats i undersökningen: Stockholms kommun, med 3,67 i betyg. I Stockholms kommun p?g?r bl.a. ett arbete med att ta fram en hbt-policy för kommunens verksamhet och ett flertal verksamheter, bl.a. kommunens familjer?dgivning, är hbt-certifierade av RFSL.

Kommunerna med högst totalt betyg i regionen Stockholms län och Uppsala län är:
Stockholm ? 3,67 (plats 6)
Huddinge ? 3,49 (plats 12)
Södertälje ? 3,30 (plats 20)
Nynäshamn ? 3,21 (plats 24)
Uppsala ? 3,19 (plats 25)

Kommunerna med lägst totalt betyg i regionen Stockholms län och Uppsala län är:
Danderyd ? 1,82 (plats 132 av 138)
Nykvarn ? 1,88 (plats 127)
Järfälla ? 2,04 (plats 113)
Botkyrka ? 2,08 (plats 109)
H?bo ? 2,09 (plats 108)

? Även om mycket skett i m?nga kommuner sedan RFSL:s förra kommunundersökning är skillnaderna i vilket arbete som läggs ner i hbtq-fr?gor stora och ?tgärderna fortfarande l?ngt ifr?n tillräckliga. Det är v?r förhoppning att kommunundersökningen ska användas som ett hjälpmedel för kommuner att förbättra sig, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.
Kommunundersökningen har genomförts av RFSL och baseras delvis p? en enkät till landets kommuner som är gjord i samarbete med Sveriges Kommuner och landsting – SKL. Enkäten har utformats gemensamt av RFSL och SKL och skickats ut av SKL. 83,1 procent av kommunerna besvarade enkätfr?gorna. Förutom enkäten har bl.a. statistik fr?n SCB (Statistiska centralbyr?n) och BR? (Brottsförebyggande r?det) använts, liksom en attitydmätning genomförd av researchföretaget NEPA p? uppdrag av RFSL.

A to już wiesz?  Sex miljoner ska bidra till en bättre tandhälsa

Presskontakter i RFSL-avdelningar i regionen:
Kristin Arthur, ordförande RFSL Stockholm ? 076-787 65 51 eller [email protected]
Niclas Sandin, ordförande RFSL Roslagen ? 070-862 77 76

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt p?verkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.
Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se07100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy