SE

Skyddsvärnet besvarar remiss om V?ld i nära relationer

2014-10-07 15:27 Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Skyddsvärnet menar i sitt remissvar att betänkandet, som handlar om v?ld i nära relationer, till övervägande fokuserar p? mäns v?ld mot kvinnor och barn men att det i samhället även finns m?nga män, m?nga äldre och funktionshindrade som utsätts för v?ld och behöver uppmärksammas mer än idag.

7 oktober 2014
V?ld i nära relationer – en folkhälsofr?ga (SOU) 2014:49.
Nationella samordnaren har lämnat betänkande i fr?gan. Betänkandet är, enligt Skyddsvärnets remissvar, omfattande och ger förslag p? en rad insatser som gäller bland annat förebyggande insatser och hur man bör handla när v?ldet inträffat. Bland annat skriver Skyddsvärnet att betänkan-det till övervägande del handlar om mäns v?ld mot kvinnor och barn men att det även finns män som utsätts för v?ld i s?väl enkönade som tv?könade relationer som i hedersrelaterat v?ld och att även dessa behöver mer insatser.
En annan synpunkt är att Skyddsvärnet tycker det är “klokt med l?ngsiktigt strategiskt stöd för organisationerna, men det finns m?nga andra organisationer än kvinnojourer och brottsofferjourer, som ger insatser till människor som är utsatta för v?ld eller utfört v?ld i nära relationer.”
Kontakt:
Nilla Helgesson, direktor/VD
E-post: [email protected]
Mobil: 070- 586 13 61

Bild: Matton
Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm är en ideell organisation (startade 1910) som bedriver olika former av socialt utvecklingsarbete för klienter, med syfte att medverka till en human kriminalv?rd och socialtjänst som minskar risken för ?terfall. Syftet med föreningens verksamheter är att förebygga brott och social utslagning samt att verka opinionsbildande.
Bifogade filer
2000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy