SE

Seminarium för “Den ekonomiska människans fall”

2014-10-07 15:43 Karolinska Institutet University Press Seminarium för Johan Frosteg?rds nya bok Den ekonomiska människans fall. Vad händer om man ser p? gängse ekonomiska teorier ur ett evolutionärt synsätt?

Den ekonomiska människans fall
Vad händer när evolutionära synsätt möter idéer om människan som nyttomaximerande och rationell?
Johan Frosteg?rd, professor vid Karolinska institutet, har tidigare i sin bok Nästan allt om människan, dragit ut linjerna fr?n förhistorisk tid till v?ra samtida kroppar och själar.
I sin nya bok lyfter han blicken till det ekonomiska livet och tittar närmare p? bl.a. den klassiska metaforen ?den osynliga handen?, som formulerades av Adam Smith.
Här skisseras ett alternativt tänkande kring s?dant som kriser i världsekonomin, v?r förm?ga att fatta rationella beslut i ekonomiska fr?gor och hur svensk sjukv?rd ska organiseras och styras. Skulle nationalekonomer bättre kunna förutse och hantera bubblor i ekonomin om de visste mer om evolutionen? Borde ekonomer vara försedda med en evolutionärt grundad syn p? människans natur? Skulle svensk sjukv?rd fungera bättre om etiskt engagerade medicinare fick större inflytande över v?rdens organisation än dagens byr?krater?
Redensionsexemplar erh?lls av [email protected] 28 oktober 2014 18.00 ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm. Fri entré.

Karolinska Institutet University Press AB startade 2005 och ger ut medicinsk populärvetenskap. Ägare är Karolinska Institutet Holding AB. Förlaget ska popularisera forskningsrön fr?n ledande medicinska forskare framför allt fr?n Karolinska Institutet.
Böckerna är i första hand riktade till dig som är patient eller anhöriga men ocks? till dig som arbetar inom sjukv?rden eller vill ha mer kunskap om medicinsk forskning.
De flesta av v?ra författare är framst?ende forskare knutna till Karolinska Institutet.
Vill du läsa mer om forskningen g? in p? www.ki.se.

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy