SE

Region Sk?nes patologi i toppklass gällande svarstider

Klinisk patologi har nu bland de lägsta provsvarstider i jämförelse med andra landsting i Sverige. Svarstiderna har halverats sedan Region Sk?nes patologi blev en verksamhet.
I en undersökning beställd av Landstinget i Östergötland framkommer det att Klinisk patologi vid Labmedicin i Sk?ne har kortare svarstider än b?de Västra Götalands län, Örebro län och Östergötlands län. Medelsvarstiden för de andra länen ligger i snitt p? 12-17 dagar, medan i Sk?ne är medelsvarstiden ca 8 dagar. Resultaten fr?n Sk?ne visar ocks? p? väldigt hög produktivitet, d? Klinisk patologi under 2013 hanterade fler remisser/?rsarbetande läkare och fler analyser/?rsarbetande medarbetare än de andra landstingen i undersökningen.
Verksamhetsutveckling – en bidragande faktor
Klinisk patologi har verksamhet i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö och samlades i ett gemensamt verksamhetsomr?de d? Labmedicin Sk?ne bildades 2009. Sedan dess har svarstiderna stadigt minskat.
– Vi har ett utvecklat samarbete mellan patologer och biomedicinska analytiker och har infört automation av vissa laboratoriemoment samt gjort en översyn av provflödet enligt Lean-metoden, säger verksamhetschef för Klinisk patologi, Lena Luts.
Region Sk?ne har ocks? gjort en större satsning p? utbildning av ST-läkare de senaste ?ren vilket inneburit att antalet ST-läkare har mer än dubblerats inom klinisk patologi. Rekryteringen av specialister fr?n andra EU länder har varit framg?ngsrik.
Presskontakt
Lena Luts, Verksamhetschef Klinisk patologi inom Labmedicin, Medicinsk service
tfn: 0786 ? 871743
epost: [email protected]

Region Sk?ne ansvarar för hälso- och sjukv?rden samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Sk?ne. Region Sk?ne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013). Region Sk?nes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av inv?narna i Sk?ne.
Labmedicin, Medicinsk service, best?r av sex verksamhetsomr?den: Arbets- och miljömedicin, Klinisk genetik och Biobank, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk patologi. Labmedicin är en del av den sk?nska universitetssjukv?rden och har därför ett särskilt uppdrag att skapa möjligheter för och bedriva forskning, utveckling och utbildning. 17700Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Maj Millborg