SE

Regeringen lovar att nationella riktlinjer ska bli obligatoriska!

Regeringen lovar att nationella riktlinjer ska bli obligatoriska!
2014-10-07 14:40 Nätverket mot cancer Nätverket mot cancer välkomnar den nye Folkhälso-, sjukv?rds- och idrottsministern och bjuder samtidigt in till att medverka vid Världscancerdagen den 4 februari 2015 som vi traditionsenligt arrangerar med fokus p? att förbättra för cancerpatienterna. Nätverket mot cancer kräver att nationella riktlinjer ska bli tvingande.

Nätverket mot cancer välkomnar den nye Folkhälso-, sjukv?rds- och idrottsminister och bjuder samtidigt in till att medverka vid Världscancerdagen den 4 februari 2015 som vi traditionsenligt arrangerar med fokus p? att förbättra för cancerpatienterna.
Nätverket mot cancer kräver att nationella riktlinjer ska bli tvingande. Det har vi framfört b?de direkt till regering, riksdag och landsting och genom media inför ?rets riksdagsval. I regeringsförklaringen säger statsministern ?dagens nationella riktlinjer ska bli obligatoriska för att säkra en likvärdig sjukv?rd?.
– Vi kommer noga att följa utvecklingen och ser fram emot att v?rt krav uppfylls inom mandatperioden. Att det blir obligatoriskt, dvs tvingande, att följa nationella riktlinjer säger Katarina Johansson.
I regeringsförklaringen utlovas ocks? att ?svensk hälso- och sjukv?rd ska vara världsledande. Tillg?ngen till professionella medarbetare, den allra senaste kunskapen och de mest avancerade behandlingsmetoderna ska förbättras?.
– Att förbättra tillg?ngen till professionella medarbetare, den allra senaste kunskapen och de mest avancerade behandlingsmetoderna m?ste vara ett delm?l. Vi cancerpatienter nöjer oss inte med förbättring utan vi m?ste kunna f? den absolut bästa, den absolut mest optimala cancerbehandling som finns, om vi ska kunna kalla oss världsledande. V?ra v?rdprogram m?ste omedelbart kompletteras med standardiserade behandlingsplaner (som danska ?pakkeförloppet?), godkännande av nya behandlingar m?ste snabbas p? och f?r inte under n?gra omständigheter vara som idag beroende p? var du bor! Kompetent personal och tillg?ng till v?rdplatser p? cancerkliniker m?ste finnas ?ret runt, varje dag och timma, oavsett semestrar och andra ledigheter. Rehabilitering m?ste erbjudas alla, oavsett ?lder. I regeringsförklaring nämns endast psykiskt sjuka och personer med funktionsnedsättning men cancerbehandling ger m?nga g?nger varaktiga biverkningar som är socialt handikappande och hindrande i vardagen, förklarar Katarina Johansson.
Sambandet mellan cancer och folkhälsa är tydligt och n?got som Nätverket mot cancer under flera ?r arbetat aktivt med och ser positivt att dessa fr?gor samlas under en minister och att den i regeringsförklaringen utlovade kommissionen för jämlik hälsa tillsätts omg?ende. I kommission antar vi att även statsr?d fr?n utbildningsdepartementet ing?r eftersom en god hälsa grundläggs i barndomen.
Som partipolitisk obunden organisation hälsar Nätverket mot cancer den nya regeringen välkommen till framtida samarbeten för att utveckla hälso- och sjukv?rden.
FAKTA: Var tionde minut för en ny människa i Sverige besked om cancersjukdom. Var tredje svensk f?r cancer under sin livstid. Cancersjukdom berör oss alla, antingen som drabbade eller som närst?ende.
Fr?gor:
Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer, 070-572 60 80.
Hasse Sandberg, intressepolitisk talesperson Nätverket mot cancer, 070-273 89 72

A to już wiesz?  De godaste, gulaste äggen kommer fr?n gladare höns och bidrar till ett renare hav!

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patientföreningar och intresseorganisationer p? nationell niv?. Vi arbetar för att lyfta viktiga gemensamma fr?gor som gäller cancerv?rden i Sverige. V?ra huvudfr?gor är cancerprevention, en rättvis cancerv?rd och patienträttigheter. De riksorganisationer som ing?r är: Blodcancerförbundet, ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, Mag- och tarmförbundet, Lungcancerförbundet Stödet, Nätverket mot gynekologisk cancer, Svenska hjärntumörföreningen samt Svenska Ödemförbundet www.natverketmotcancer.se
Bifogade filer
56100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy