Medic

Pressmeddelande: 50 arbetstillfällen risker att g? förlorade när Textilia tvingas varsla alla anställda vid Örebro-enheten

Pressmeddelande: 50 arbetstillfällen risker att g? förlorade när Textilia tvingas varsla alla anställda vid Örebro-enheten
a8

Textilia AB har idag varslat samtliga anställda vid sin enhet i Örebro. Orsaken är den p?g?ende upphandlingen av tvätteritjänster till Örebro läns landsting. Ifall Textilia förlorar upphandlingen kan de anställda behöva sägas upp. P? sikt kan eventuellt en flytt av huvudkontoret ocks? bli aktuellt, vilket p?verkar ytterligare 30 personer.
Det nuvarande tvättavtalet fr?n 2008 mellan Textilia och Örebro läns landsting kommer att löpa ut 28 februari 2015. Totalt berörs cirka 50 arbetstillfällen i distributionen och produktionen. Det är stor risk att jobben försvinner fr?n länet ifall man skulle förlora upphandlingen.
? Vi kommer naturligtvis att göra allt för att f? fortsatt förtroende fr?n landstinget; vi har lämnat ett konkurrenskraftigt anbud och vi ligger l?ngt framme inom miljö och kvalitetsarbete. Anbudet inneh?ller ocks? ett flertal skallkrav relaterade till s?väl hygien som miljö. Utvärderingen utöver det sker dock p? pris, vilket gör utfallet mer osäkert. Den osäkerhet som upphandlingen medför för v?r verksamhet tvingar oss att lägga detta varsel, säger VD Fredrik Lagerkvist.
De övriga av Textilias fem enheter kommer inte att beröras av varslet.
Textilia i Örebro
Sedan 2008 har landstinget varit främsta uppdragsgivare för Textilia i Örebro. Samarbetet har varit mycket gott och 2011 vann Textilia Örebro Stads miljöpris. Därtill utnämndes bolaget 2012 till Utmärkt H?llbar Leverantör av Miljöstyrningsr?det.
Mer information om Textilia samt varslet g?r att läsa p? www.textilia.se
För vidare information kontakta
Fredrik Lagerkvist, VD
tel: 0738-52 18 61
e-mail: [email protected]
Jesper Brandberg, Driftchef
tel: 0705-53 71 35
e-mail: [email protected]

Textilia är en av Sveriges ledande textilserviceleverantörer. Genom en ansvarsfull och effektiv textilservice frigör vi resurser för kunder och bidrar samtidigt till en h?llbar utveckling för samhället i stort. Textilia är vinnare av Miljöstyrningsr?dets pris Utmärkt H?llbar Leverantör 2012. Koncernen omsätter ca 500 MSEK, har ca 400 anställda och huvudägs av Litorina Kapital. Läs mer p? www.textilia.se
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

A to już wiesz?  Dalkia fortsätter drifta Landstinget i Östergötlands fastigheter

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy