Alternativ medisin

Norge har hiv-lekse ? gj?re. Verden ser slutten p? AIDS.

Norge har hiv-lekse ? gj?re. Verden ser slutten p? AIDS.
01-12-2011 11:20 FN-sambandet P? vei inn i hiv-virusets fjerde ti?r ser FNs ledere endelig muligheten for ? f? kontroll over epidemien. Norge har relativt lave smittetall men har fortsatt jobb ? gj?re for ? ?ke kondombruken.

Verdens AIDS-dag:
Norge har hiv-lekse ? gj?re. Verden ser slutten p? AIDS
P? vei inn i hiv-virusets fjerde ti?r ser FNs ledere endelig muligheten for ? f? kontroll over epidemien.
– Framskrittene vi har gjort s? langt beviser at vi kan realisere v?r visjon om null nye hiv-smittede, null diskriminering og null AIDS-relaterte d?dsfall, sier en optimistisk generalsekret?r i FN, Ban Ki-moon.
Med reduksjon i antall smittede og positive tall i 22 av landene i det hardest rammede Afrika s?r for Sahara og med nye klare m?lsetninger for hva som skal gj?res for ? bekjempe hiv-epidemien peker FN-lederne p? statenes felles forpliktelse for ? finansiere innsatsen. Ban Ki-Moon ber om 24 milliarder dollar ?rlig de neste ?rene.
Norge, kondomer og straff
Norge har gjennom tre ti?r klart ? holde smittetallene relativt lave ved hjelp av god informasjon og holdningskampanjer. Samtidig har ?kt kondombruk v?rt et klart m?l uten at kondombruken har g?tt nevneverdig opp. Mer enn 70 % av norsk ungdom mellom 15 og 20 ?r har hatt ubeskyttet sex i f?lge unders?kelser gjort av RFSU.
– Norge m? vurdere om innsatsen for ? f? opp kondombruken, s?rlig blant unge, er god nok. N?r resultatene uteblir, m? innsatsen revurderes, sier Kari Solholm, generalsekret?r i FN-sambandet.
Straffelovens § 155 gj?r det i noen tilfeller straffbart ? utsette andre for risiko for hiv-smitte. FN-organisasjonen UNAIDS har pekt p? at denne lovbestemmelsen kan v?re diskriminerende. En gjennomgang kan avklare om beskyttelsesbehovet kan legges inn under andre lovbestemmelser eller om Norge fortsatt trenger og kan forsvare en slik straffebestemmelse. .
– Norge m? ta en grunnleggende diskusjon om straff er den rette m?ten ? beskytte folk mot hiv eller om FN har alternative strategier som kan virke vel s? godt, sier Kari Solholm p? AIDS-dagen.

A to już wiesz?  Nytt unikt kosttilskudd for optimal benstyrke

FN-sambandet er et uavhengig informasjonssenter med FN og internasjonale sp?rsm?l som arbeidsomr?de. M?let er ? ?ke kunnskap og skape debatt om disse temaene i Norge.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy