Eldreomsorg

MS-lege ved Ullev?l vant forskningspris

06-01-2011 15:20 Biogen Idec Norway AS Overlege Elisabeth Gulowsen Celius ved Universitetssykehuset i Oslo vant nylig Biogen Idecs forskningspris for MS. I sitt forskningsprosjekt skal hun se p? hvor vanlig kognitiv svikt, depresjon og utmattelse er hos MS-pasienter, og hvordan dette p?virker livskvaliteten. Hun h?per at den ?kte kunnskapen vil f?re til bedre r?dgivning og planlegging av attf?ringstiltak for MS-pasientene.

MEDIA KONTAKT:
Charlotte Deijenberg for Biogen Idec
CARDIA Communication
Mobil 917 89 545

Oslo 6. januar 2011

Hva betyr kognitiv svikt for livskvaliteten?

Hvor vanlig er kognitiv svikt, depresjon og fatigue (utmattelse) hos pasienter med multippel sklerose, og hvordan p?virkes livskvaliteten?
Det skal seksjonsoverlege Elisabeth Gulowsen Celius, Oslo Universitetssykehus, Ullev?l, forske p?. I forbindelse med ?rets ?Nevrodager? i Oslo fikk hun Biogen Idecs forskningspris p? NOK 50.000.
Kognitiv svikt er et medisinsk begrep som brukes ofte, og som kan ha stor betydning for hverdagsliv og livskvalitet hos den som er ber?rt.
?Kognitiv svikt betyr at man kan f? d?rligere hukommelse og problemer med ? holde p? konsentrasjonen og oppmerksomheten?, forklarer Elisabeth Gulowsen Celius. ?Dette kan p?virke s? vel arbeidsevne som familieliv og annet sosialt liv.?
Celius forklarer at 40-65 % av alle pasienter med multippel sklerose (MS) f?r en form for kognitiv svikt, men det er ofte vanskelig ? avdekke svikten. Problemene kan oppst? uavhengig av hvilket fysisk handikap personen har, kj?nn og symptomer.
?Vi vet ogs? at depresjon rammer ca 60 % av MS-pasientene, og at dette innvirker p? kognitiv funksjon,? konstaterer Celius. ?N? h?per vi at mer forskning og derved ?kt kunnskap skal gi bedre r?dgivning til pasientene og hjelp til planlegging av attf?ringstiltak.?
Celius forsker sammen med lege Cathrine Smestad, psykiatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullev?l og professor Nils Inge Landr?, Psykologisk institutt, Universitet i Oslo.

?Nevrodagene? ble arrangert av Norsk Nevrologisk Forening i november.
Biogen Idec er et av verdens st?rste bioteknologivirksomheter og har internasjonalt hovedkontor i Sveits.

Foto (kan brukes fritt):
Seksjonsoverlege Elisabeth Gulowsen Celius fikk Biogen Idecs forskningspris p? NOK 50.000 i forbindelse med ?Nevrodagene?. Hun skal kartlegge forekomst og m?nster av kognitiv svikt, depresjon og fatigue hos MS-pasienter. (Foto: Haakon Harriss)

A to już wiesz?  4500 nye faddere til SOS-barnebyer

Bakgrunn MSMS er den sykdommen som hyppigst f?rer til uf?rhet hos unge voksne i den vestlige verden.
MS rammer hvert ?r mellom 250 og 350 personer i Norge. I dag lever mellom 6000 og 7000 mennesker i Norge med MS. MS er mer enn dobbelt s? vanlig hos kvinner som hos menn.
MS er en kronisk betennelsessykdom i det sentrale nervesystemet og kan for?rsake forskjellige grader av uf?rhet. Symptomene er nummenhet, synsforstyrrelse, nedsatt gangfunksjon, lammelser i armer og bein, balanseproblemer, svimmelhet, problemer med finmotorikken og kronisk tretthet.
MS kan v?re mer eller mindre alvorlig. Noen f?r symptomer bare ?n gang og deretter g?r symptomene tilbake. Andre blir sterkt handikappede.
MS kan ikke helbredes, men bremses og lindres. Noen behandlinger kan gj?re pasienten funksjonelt bedre og gi en lettere hverdag.
Man vet enn? ikke hva som for?rsaker sykdommen. Antagelig spiller b?de arv og milj? inn.
MS-symptomene behandles fremfor alt med kortison (ved forverringsepisoder) eller biologiske legemidler som interferon-beta eller monoklonale antistoffer. Biologiske legemidler tas som infusjon p? sykehus ?n gang per m?ned (Tysabri), eller som spr?yter hjemme 1- 7 ganger per uke.
Biogen IdecBiogen Idec setter nye standarder innen terapeutiske omr?der med store medisinske behov. Biogen Idec ble grunnlagt i 1978 og er en global leder innen forskning, utvikling, produksjon og kommersialisering av innovative legemidler. Pasienter over hele verden drar nytte av Biogen Idec sine produkter for sykdommer som lymfom, multippel sklerose og revmatoid artritt. For produktinformasjon, pressemeldinger og mer informasjon om selskapet kan du bes?ke oss p? www.biogenidec.com.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy