Medisinsk forskning

Manpower Helse inng?r avtale med alle sykehus i Norge

Manpower Helse inng?r avtale med alle sykehus i Norge
01-01-2011 11:11

Manpower Helse er valgt som f?rsteleverand?r for innleie av sykepleiere, jordm?dre og helsesekret?rer ved norske sykehus. Den nye nasjonale rammeavtalen med helseforetakene gjelder fra 1. februar og har en varighet p? to ?r, med mulighet for inntil to ?rs forlengelse.

– Vi er sv?rt glade for denne avtalen som gir oss mulighet til ? levere sykepleiere og annet helsepersonell til hele landet. Helse er et viktig satsingsomr?de for oss framover. Vi setter stor pris p? tilliten som blir vist oss gjennom avtalen med helseforetakene, sier konserndirekt?r Thor Bendik Weider i Manpower.

I pressemeldingen fra HINAS (Helseforetakenes Innkj?psservice) understrekes det at ?alle de valgte leverand?rene skal holde en h?y faglig standard p? sine tjenester og skal ha gode rutiner for kvalitetssikring og internkontroll.?
Dette er andre gangen det inng?s nasjonale rammeavtaler for helsepersonell vikarer.

– Manpower Helse har med sitt betydelige nasjonale og globale nettverk, og kvalitetssikrede metoder de beste forutsetninger for ? gj?re en god jobb for helseforetakene i Norge. Vi tilbyr v?re ansatte innen helseomr?det spennende oppdrag i hele landet og gleder oss til ? ta fatt p? jobben, sier Thor Bendik Weider.
Manpower Helse er valgt som f?rsteleverand?r innen f?lgende omr?der:
? sykepleiere til Helse Vest og Helse S?r-?st
? helsesekret?rer til Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse S?r-?st
? jordm?dre ved Helse Nord og Helse S?r-?st
Manpower Helse er valgt som andreleverand?r for jordm?dre ved Helse Vest.
I tillegg har Manpower Helse f?tt avtale om innleie av spesialsykepleiere ved alle regionale helseforetak.
Manpower Helse vant avtale p? alle omr?der vi valgte ? konkurrere p?, til sammen vant vi 14 omr?der, hvorav 7 som f?rsteleverand?r.

A to już wiesz?  Keisersnitt?nske hos andregangsf?dende - utl?sende faktorer og effekten av kjent jordmor

For mer informasjon, kontakt:
Kommunikasjonsr?dgiver Sven Fossum
tlf 930 24 314 / [email protected]
Om ManpowerGroup
ManpowerGroup? er verdensledende i ? finne riktig bemanningsl?sning, basert p? menneskers potensiale og bedrifters ambisjoner. P? denne m?ten skaper vi ?Innovative Workforce Solutions?.

ManpowerGroup hjelper b?de sm? og store bedrifter i alle bransjer under varemerkene: ManpowerGroup Solutions, Experis, Manpower og Right Management.

Vi er lokalisert i mer enn 80 land over hele verden. Ved global forst?else og lokal kompetanse, ?ker vi v?re kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over 35 000 oppdrag ?rlig. Vi har kontorer i 35 byer og tettsteder og 11 000 medarbeidere knyttet til oss.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy