Eldreomsorg

Mange g?r glipp av databrille

Mange g?r glipp av databrille
26-08-2014 12:38

Hvis du jobber foran en dataskjerm og har behov for andre briller enn de du bruker til daglig, skal kostnader til synsunders?kelse og n?dvendige synshjelpemidler dekkes av arbeidsgiver. Bestemmelsen er hjemlet som en forskrift fra Arbeidsdepartementet.
? Det er en rettighet som har eksistert i 20 ?r, men fortsatt er det mange som ikke klar over den, sier generalsekret?r Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.
Av arbeidstakere som bruker briller, har kun 14 prosent en databrille som er helt eller delvis betalt av arbeidsgiver. Men ytterligere 18 prosent mener de kunne hatt behov for slike, viser en unders?kelse TNS Gallup har gjort for Norges Optikerforbund.
En databrille vil som oftest v?re en enstyrke-brille som er tilpasset avstanden til dataskjermen.
M? v?re n?dvendig
I f?rste omgang har du rett til ? f? dekket en synstest hos optiker.
? Behovet for arbeidsbriller ?ker med alderen. ?yets evne til ? kompensere for forskjellige synsavstander reduseres etter fylte 40. Uten briller kan resultatet bli tr?tthet, svie i ?ynene, hodepine og stiv nakke, sier Haugo.
Reglene sier at arbeidsgiver skal dekke det som er n?dvendig, men ikke det un?dvendige. Briller og kontaktlinser til privat bruk, eller som ikke kan dokumenteres som nyttig, skal ikke betales av arbeidsgiver.
? Det er ikke spesifisert noe bel?p i regelverket. Noen arbeidsgivere setter klare bel?psgrenser, andre setter grenser gjennom avtalene de gj?r med den som skal levere produktene. Noen har ikke rammer i det hele tatt, sier Haugo.
Spesielle utgifter til montering, valg av type glass, innfatning og lignende kan avtales i den enkelte virksomhet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.
? Det er trolig ogs? mange arbeidsgivere som ikke kjenner til forskriften om jobbetalte arbeidsbriller. Vi vet at ulike st?tteordninger for briller eller synstest for ansatte finnes i enkelte tariffavtaler eller som bedriftsinterne ordninger, sier Ove Magnus Halkj?r i Handel og Kontor.
Stirre p? sm? ting
Forebygging er en viktig ?rsak til at myndighetene stiller krav til dataarbeidsplasser.
? Feil eller manglende arbeidsbrille kan gi muskel- og skjelettplager, sier f?rsteamanuensis Hanne-Mari Schi?tz Thorud ved Institutt for optometri og synsvitenskap, H?gskolen i Buskerud og Vestfold.
?ynene er ikke laget for ? stirre p? sm? ting og utf?re n?rarbeid over lengre tid.
? N?r du for eksempel sitter foran en dataskjerm, m? ?ynene jobbe hardt for ? fokusere p? tekst og bilder. ?ynene slapper best av n?r de kan se p? noe langt borte. For ? kunne se godt er det dessuten viktig med gode lysforhold p? arbeidsplassen, sier Schi?tz Thorud.
Ogs? d?rlige lysforhold kan f?re til ?kt spenning i nakke- og skuldermuskulatur.
Lovdata omtaler retten til synsunders?kelse og databriller i paragraf 14-4: http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355
Kontaktperson:
Hans Torvald Haugo, generalsekret?r i Norges Optikerforbund, tlf. 906 36 826
Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyr?. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for Norges Optikerforbund.

A to już wiesz?  Likel?nnsmelding uten l?nn

Om Norges Optikerforbund

Norges Optikerforbund er en interesseorganisasjon for norske optikere med form?l ? bidra til at medlemmene yter samfunnet best mulig synshjelp, og ? ivareta medlemmenes faglige utvikling og fagpolitiske interesser

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy