Medic

Lule? bästa Norrlandskommun i RFSL:s kommunundersökning

Lule? bästa Norrlandskommun i RFSL:s kommunundersökning
2014-08-31 10:00 RFSL

För första g?ngen sedan 2006 har RFSL genomfört en kommunundersökning. Kommunundersökningen är en omfattande rapport som utvärderar och redovisar Sveriges alla 290 kommuners arbete med hbtq-fr?gor p? olika omr?den: skola, utbildningsinsatser internt i kommunen och kommunens generella verksamhet. Därutöver ing?r i rapporten statistik kring utsatthet för hatbrott, en mätning av skillnader i attityden till hbtq-personer mellan olika delar av landet och en kvantitativ värdering av hbtq-samhällets infrastruktur.
I regionen med Norrlandslänen Jämtlands län, Norrbottens län, Västerbottens län och Västernorrlands län ?terfinns den kommun som hamnar p? ?ttonde plats i undersökningen: Lule? kommun, med 3,59 i betyg. I Lule? kommun har flera verksamheter, bl.a. kommunens socialförvaltning, hbt-certifierats av RFSL och kommunen bidrar till att möjliggöra Lule? Pride genom att ge betydande ekonomiskt stöd. Samtidigt är det tv? kommuner i Västerbottens län, ?sele och Bjurholm, som f?tt lägst betyg, 1,65, av alla kommuner i hela landet.
? Det ser illa ut för Västerbotten och visar att de ansvariga i kommunerna, och vi andra som arbetar med dessa fr?gor, har en hel del kvar att göra gällande hbtq-personers situation i Västerbottens inland, säger Helena Gard, ordförande i RFSL Ume?.

Kommunerna med högst totalt betyg i regionen med Norrlandslänen Jämtlands län, Norrbottens län, Västerbottens län och Västernorrlands län:
Lule? ? 3,59 (plats 8)
Kalix ? 3,33 (plats 19)
Ume? ? 3,25 (plats 21)
Övertorne? ? 3,19 (plats 25)
Östersund ? 3,18 (plats 26)

Kommunerna med lägst totalt betyg i regionen med Norrlandslänen Jämtlands län, Norrbottens län, Västerbottens län och Västernorrlands län:
?sele ? 1,65 (plats 138 av 138)
Bjurholm ? 1,65 (plats 138)
Vilhelmina ? 1,72 (plats 137)
Norsjö, Dorotea och Arvidsjaur ? 1,79 (plats 133)

? Även om mycket skett i m?nga kommuner sedan RFSL:s förra kommunundersökning är skillnaderna i vilket arbete som läggs ner i hbtq-fr?gor stora och ?tgärderna fortfarande l?ngt ifr?n tillräckliga. Det är v?r förhoppning att kommunundersökningen ska användas som ett hjälpmedel för kommuner att förbättra sig, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.
Kommunundersökningen har genomförts av RFSL och baseras delvis p? en enkät till landets kommuner som är gjord i samarbete med Sveriges Kommuner och landsting – SKL. Enkäten har utformats gemensamt av RFSL och SKL och skickats ut av SKL. 83,1 procent av kommunerna besvarade enkätfr?gorna. Förutom enkäten har bl.a. statistik fr?n SCB (Statistiska centralbyr?n) och BR? (Brottsförebyggande r?det) använts, liksom en attitydmätning genomförd av researchföretaget NEPA p? uppdrag av RFSL.

A to już wiesz?  AT-läkarna: TioHundra bäst i Stockholms län

Presskontakter i RFSL-avdelningar i regionen:
Linda Moestam, pressansvarig RFSL Lule? ? 072-541 42 03 eller [email protected]
Robert Bylund, ordförande RFSL Sundsvall ? 073-230 01 45 eller [email protected]
Helena Gard, ordförande RFSL Ume? ? 0730-49 40 74 eller [email protected]

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt p?verkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.
Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy