Medic

Läkemedelsakademin och SFAM i samarbete om utbildning för ST- och allmänläkare

Läkemedelsakademin och SFAM i samarbete om utbildning för ST- och allmänläkare

Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin inleder den 1 september 2014 ett samarbete med SFAM (Svensk förening för allmänmedicin) och Region Sk?ne gällande webbaserad e-learning för ST- och allmänläkare.
Samarbetet är i första skedet en pilot med e-learning inom omr?det Depression och ?ngest. Utbildningen är ett komplement till katedrala föreläsningar och övriga kurser. Det är ett relativt nytt sätt för fortbildning och i bl.a. Storbritannien finns ett mycket välutvecklat system för e-learning via BMJ (British Medical Journal) för sjukv?rden. Fortbildningen genomförs enskilt p? v?rdcentralen med uppföljande diskussion och kollegial dialog i grupp s? rutiner och handläggning p? v?rdcentralen blir likartade. Kursen utg?r fr?n det allmänmedicinska perspektivet och använder autentiska fallbeskrivningar.
– Det är mycket glädjande att andra professioner uppskattar v?r pedagogiska modell som använts i flera ?r för utbildning av farmacevter p? apotek. Vi ser det som en styrka att vidareutveckla detta koncept i samarbete med andra professionsorganisationer där SFAM är den första, säger Apotekarsocietetens VD Karin Meyer.
För vidare information kontakta
Annika Tengvall 08-723 50 47
Utbildningsledare, Läkemedelsakademin
[email protected]
Karin Meyer 08-723 50 61
VD, Apotekarsocieteten
[email protected]
Läs mer om Läkemedelsakademins e-utbildningar

Apotekarsocieteten har ca 5200 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Vi främjar kunskap och kompetensutveckling inom hela läkemedelsomr?det genom att arbeta med aktuella fr?gor och är den givna mötesplatsen för alla läkemedelsintresserade, över alla professionsgränser.
Apotekarsocieteten best?r av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter.
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsomr?det i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsomr?det.
Bifogade filer
1200Skicka som e-post
Share this

A to już wiesz?  Innovationer med stor spännvidd p? Park Annual 11/9

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy