SE

Inbjudan till GIH:s seminarium i Almedalen – 1 timme räcker!

Inbjudan till GIH:s seminarium i Almedalen – 1 timme räcker!
2014-05-21 07:29 GIH Här diskuterar representanter fr?n fem riksdagspartier fr?gor om en timmes daglig rörelse för barn i grundskolan, hur alla svenskar ska ha möjlighet att n? upp till de nationella rekommendationerna p? fysisk aktivitet samt onödiga sjukv?rdskostnader. Budskapet är att en timmes rörelse räcker för b?de yngre som äldre och medför ökad koncentrationsförm?ga, bättre livskvalitet och förbättrad hälsa.

Här diskuterar representanter fr?n fem riksdagspartier fr?gor som en timmes daglig rörelse för barn i grundskolan, hur alla svenskar ska ha möjlighet att n? upp till de nationella rekommendationerna p? fysisk aktivitet samt onödiga sjukv?rdskostnader. Budskapet är att en timmes rörelse räcker för b?de yngre som äldre och medför ökad koncentrationsförm?ga, bättre livskvalitet och förbättrad hälsa.
Datum: Onsdagen den 2 juli
Tid: Mellan klockan 14 och 16
Plats: Sjöbergs trädg?rd Strandgatan 18 i Visby
Deltagare i den politiska debatten är:
– Hans Backman (fp), Riksdagsledamot Socialförsäkringsutskottet, Riksdagen
– Torbjörn Björlund (v), Riksdagsledamot, Riksdagen
– Andreas Carlson (kd), Idrottspolitisk talesperson, Riksdagen
– Filippa Reinfeldt (m), Sjukv?rdslandstingsr?d, Stockholms Läns Landsting
– Gunnar Sandberg (s), Riksdagsledamot Socialutskottet, Riksdagen

Fr?n GIH medverkar:
– Mats Börjesson, professor, GIH
– Björn Eriksson, tidigare rikspolischef och landshövding, nuvarande styrelseordförande GIH
– Karin Henriksson-Larsén, professor och rektor, GIH
– Suzanne Lundvall, lektor, GIH

De tre fr?gor som ska debatteras är:
1. Deltagandet i fysisk aktivitet och idrottande varierar stort i den svenska befolkningen och deltagandet är bland annat kopplat till utbildningsniv?, socialt nätverk, ekonomi, etnicitet, demografi och kön.
– Vad gör ert parti för att alla svenskar ska ha möjlighet att n? upp till de nationella rekommendationerna p? fysisk aktivitet?
2. Inför daglig fysisk aktivitet i skolan ? lika självklart som varm lunch. När varm lunch infördes i Sveriges skolor ?r 1946 var det ett enormt viktigt politiskt beslut ? b?de för elevernas hälsa och deras inlärning. Daglig fysisk aktivitet är minst lika viktig och borde vara lika självklar som varm lunch.
Vad gör ert parti för att ge svenska barn i grundskolan och gymnasiet rätt till daglig fysisk aktivitet?
3. Fysisk aktivitet är b?de en behandling av och förebyggande för sjukdom. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hälso- och sjukv?rden finns ett tydligt uppdrag att ändra ohälsosamma levnadsvanor. Trots dessa tydliga budskap s? uppmärksammas fysisk aktivitet som riskfaktor fortfarande relativt lite och till exempel antal recept p? fysisk aktivitet är väldigt l?gt.
– Vad gör ert parti för att stimulera och förbättra möjligheten för v?rden att genomföra fysisk aktivitet för att behandla och förebygga sjukdom?
LIV2013 i Almedalen
GIH medverkar även team fr?n LIV2013. Gustav Olsson, doktorand p? GIH, erbjuder tester vid Kruttornet onsdagen den 2 juli mellan klockan 10 och 16. Här kan du testa din balans och din hur högt du kan hoppa. Det blir även en kortare presentation om LIV2013.
Varmt välkommen till ett fysiskt aktivt seminarium!
Kontakta gärna mig för mer information:
Louise Ekström, kommunikationsansvarig GIH, telefon 08-120 537 11 eller 070-202 85 86
Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola som firade 200 ?r förra ?ret i nyrenoverade och utbyggda lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. ?r 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och inom GIH bedrivs avancerad forskning inom idrottsomr?det; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. P? GIH arbetar 140 anställda och här g?r cirka 1 000 studenter.
Bifogade filer
1020Skicka som e-post
Share this

A to już wiesz?  Eliquis blir den första Faktor Xa-hämmaren som kan användas vid konvertering av hjärtarytmi

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy