Mental helse

Ikke vekk meg: en million mennesker skal kartlegges for farlig s?vnlidelse

Nordic ? Snorker du mye? V?r p? vakt: det er et av de viktigste tegnene p? en lidelse som kan f?re til alvorlige, kroniske sykdommer som diabetes og hjertesykdom.

I et fors?k p? ? hjelpe pasienter med obstruktiv s?vnapne (OSA) til ? bli klar over og bli frisk av denne lidelsen, annonserte Royal Philips Electronics (NYSE PHG, AEX: PHIA) i dag at de i de neste fem ?rene vil kartlegge en million mennesker over hele verden for OSA.
Philips’ program, som samsvarer med selskapets uttalte engasjement for ? bedre tilgangen til helsetjenester og redde liv, omfatter kartlegging i hele Nord-Amerika, Europa og Asia. Programmet bruker en nettbasert risikovurdering som finnes p? nettstedet til “World Sleep Day” Personer med symptomer eller som tror at de kan v?re i faresonen oppfordres til ? ta risikotesten. N?r testen er fullf?rt, f?r man et risikoniv? for OSA og oppfordres eventuelt til ? kontakte lege.
“Obstruktiv s?vnapne t?rer p? helsen til dem som rammes og kan v?re et forstadium til potensielt livstruende sykdommer”, sa Brent Shafer, CEO i Philips Home Healthcare Solutions. “M?let er ? bruke v?re innovative l?sninger til ? hjelpe OSA-pasienter ? identifisere og bekjempe denne sv?rt alvorlige lidelsen.
Obstruktiv s?vnapne er en av de vanligste s?vnlidelsene og rammer fem til seks prosent av den voksne befolkningen[1]. Sykdommen kjennetegnes av en innsnevring eller tetting av de ?vre luftveiene slik at ?ndedrettet hindres n?r man sover.
S?vn beskrives ofte som “den tredje grunnpilaren for god helse” etter kosthold og mosjon. Philips’ forskning viser at mer enn to tredjedeler av alle mennesker med s?vnapne ikke har f?tt en diagnose.
Vekt?kning er den vanligste ?rsaken til obstruktiv s?vnapne. Andre tegn og symptomer p? s?vnapne er[2]:
Hyppig, kraftig snorking
Pustepauser eller gisping etter luft
Overvekt
Sovner ofte i situasjoner som for eksempel n?r man leser eller ser p? TV.
H?yt blodtrykk

“Det finnes tre viktige skritt n?r det gjelder ? hjelpe personer med OSA: kunnskap, diagnose og behandling. Hvert av disse skrittene er n?dvendig for ? oppn? bedre s?vnkvalitet og generelt bedre helse for mennesker over hele verden,” sa Dr. Lee-Chiong, chief medical liaison i Philips Home Healthcare Solutions. “Philips? engasjement p? dette omr?det hjelper folk til ? ta det f?rste skrittet og bli oppmerksomme p? OSA.”
G? inn p? risikovurdering for ? finne ut om du er i faresonen for obstruktiv s?vnapne eller f? mer informasjon om den internasjonale s?vndagen World Sleep Day 2013 www.philips.com/worldsleepday, og hva som skjer i ditt lokalomr?de.
For mer informasjon ta kontakt med:
Käthryn Cars
Corporate Communications Nordic
Tel.: +46 708 32 20 22
E-post: [email protected]
Maryellen Bizzack
Philips Home Healthcare Solutions
Tel.: +1(724) 387-5006
E-post: [email protected]

Om Royal Philips Electronics
Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHIA) er et selskap innen helse og velv?re som fokuserer p? ? forbedre menneskers liv gjennom relevante innovasjoner innen omr?dene helse, livsstil og lys. Hovedkontoret ligger i Nederland, og Philips hadde i 2012 en omsetning p? 24,8 milliarder Euro og 118 000 ansatte i over 100 land. Selskapet er markedsledende innen hjerte- og akuttbehandling og omsorg i hjemmet, energieffektive lysl?sninger og nye lyssystemer. Philips er dessuten ledende innen barbering og grooming for menn, b?rbar underholdning og tannhelseprodukter. Nyheter fra Philips finnes her: www.philips.com/newscenter.
___________________
[1] Young T et al. (2002).Epidemiology of obstructive sleep apnea: a population health perspective (Epidemiologi ved obstruktiv s?vnapne: et folkehelseperspektiv??. Am J Respir Crit Care Med, 165, 1217-1239.

[2] Young T, Skatrud J, Peppard PE. Risk factors for obstructive sleep apnea in adults (Risikofaktorer for obstruktiv s?vnapne hos voksne). JAMA. 2004 Apr 28;29:2013-6.

About Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHIA) er et selskap innen helse og velv?re som fokuserer p? ? forbedre menneskers liv gjennom relevante innovasjoner innen omr?dene helse, livsstil og lys. Hovedkontoret ligger i Nederland, og Philips hadde i 2012 en omsetning p? 24,8 milliarder Euro og 118 000 ansatte i over 100 land. Selskapet er markedsledende innen hjerte- og akuttbehandling og omsorg i hjemmet, energieffektive lysl?sninger og nye lyssystemer. Philips er dessuten ledende innen barbering og grooming for menn, b?rbar underholdning og tannhelseprodukter. Nyheter fra Philips finnes her: www.philips.com/newscenter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #ASCO