Medic

Hon f?r KTH:s stora pris

Hon f?r KTH:s stora pris
2014-09-01 12:21 KTH Sara Snogerup Linse heter ?rets mottagare av KTH:s stora pris och 1,2 miljoner kronor. I och med utmärkelsen tar hon plats i samma sällskap som Robyn, Hans Rosling och Niklas Zennström. Förutom sin stora gärning inom proteinforskningen s? är Sara Snogerup Linse barnboksförfattare med titlar som "Kjetil lär sig flyga" och "Prins Pralin ?ker buss".

Sara Snogerup Linse heter ?rets mottagare av KTH:s stora pris och 1,2 miljoner kronor. I och med utmärkelsen tar hon plats i samma sällskap som Robyn, Hans Rosling och Niklas Zennström. Förutom sin stora gärning inom proteinforskningen s? är Sara Snogerup Linse barnboksförfattare med titlar som «Kjetil lär sig flyga» och «Prins Pralin ?ker buss».

Sara Snogerup Linse är professor i fysikalisk kemi vid Lunds universitet. Hennes forskningsarbete g?r bland annat ut p? att studera särskilda proteiner som spelar en avgörande roll vid diagnoser som exempelvis Alzheimer, Parkinson och diabetes.
Bland de större vetenskapliga framg?ngarna som Sara Snogerup Linse n?tt ing?r det samarbete med en forskargrupp i Cambridge d? Linses forskargrupp förra ?ret identifierade ett viktigt steg i det molekylära händelseförlopp som leder fram till att nervceller dör i Alzheimers sjukdom.
Här är motiveringen till varför Sara Snogerup Linse f?r KTH:s stora pris:
«Sara Snogerup Linse har genom sin molekylärfysikaliska forskning vidgat och utvecklat kunskapen kring proteiners biofysikaliska kemi och deras avgörande roll vid n?gra av v?r tids vanligaste sjukdomar som diabetes, Alzheimer och Parkinson. Hennes nit, engagemang och kompetens banar väg för ny och livsavgörande kunskap.»
KTH:s rektor Peter Gudmundson anser att Sara Snogerup Linse är en mycket värdig mottagare av ?rets pris.
? Sara Snogerup Linse är en mycket välförtjänt vinnare. Hennes forskning är av stor betydelse för att lösa g?tan kring n?gra av v?ra allvarliga sjukdomar, säger Peter Gudmundson.
Sara Snogerup Linse själv är mycket glad över priset. Fantastiskt roligt skrattar hon, och säger samtidigt att det är lite sv?rt att ta in.
? Det är roligt, det f?r man erkänna. En stor ära. Och det är först?s ocks? en stora ära att f? hamna i samma sällskap som Robyn, säger Sara Snogerup Linse.
Hon berättar att hon ägnar dagarna ?t grundforskning, som att studera hur proteinmolekyler i v?r människokropp samverkar med varandra. Vad finns det för drivkrafter, vilka effekter uppst?r och vilka parametrar styr det är fr?gor hon söker svar p?.
? Jag jobbar ju som sagt med grundforskning, men jag försöker samtidigt applicera den p? verkliga problem. Ett s?dant problem är hur proteiner klumpar ihop sig och faller samman p? ett oönskat sätt, säger Sara Snogerup Linse.
Det finns m?nga aktiva inom detta forskningsomr?de, fortsätter hon. Det handlar allts? om att försöka se vad de gör och sedan testa n?gonting annat. Försöka hitta ett fält som hon kan applicera sina metoder och kunskaper p?.
Proteinklumparna är som sagt ett s?dant omr?de. Att först? grundmekanismerna, i vilket ordning saker sker och s? vidare.
? Här har vi sett att det är ett cykliskt förlopp. Man kan snarare prata om en självförstärkande process. En snöbollseffekt, säger Sara Snogerup Linse.
Barnboksförfattarskapet ser hon som en mycket trevlig kontrast till akademiska arbetet. En befriande känsla, helt enkelt.
? I forskningen skriver man p? ett helt annat sätt än i skönlitteraturen. Här m?ste man backa upp allt med citat fr?n andra forskare eller egna data. I barnböckerna behöver man inte förklara n?got. Man kan vara allvetande och f?r ocks? lov att vara lite mystisk. Att jag ritar handlar nog mycket om att jag alltid tyckt om bilder. Jag tycker om det sätt p? vilket man kan förmedla känslor och tankar med bilder. Jag tänker väldigt mycket i bilder, och jag brukar alltid p?börja olika forskningsexperimentet med att rita upp dem, skrattar Sara Snogerup Linse.
Det är lite tidigt kanske, men f?r man vara fräck och fr?ga om du har n?gon plan för pengarna?
? Ja, det är väldigt tidigt att fr?ga det. Men det finns gott om ideella verksamheter som jag vill stödja. Det är viktigt att pengarna kommer att göra skillnad, säger Sara Snogerup Linse.
Fakta om pristagaren
Sara Snogerup Linse är 52 ?r och verksam som professor i fysikalisk kemi vid Lunds universitet.
Hon tog civilingenjörsexamen i kemiteknik 1985 efter att ha studerat i Lund och vid Stanford University och disputerade 1993 i fysikalisk kemi vid Lunds universitet. Hon blev 1997 docent i fysikalisk kemi i Lund, 2004 professor i fysikalisk kemi och 2009 professor i molekylär proteinvetenskap.
Sara Snogerup Linse invaldes 2004 som ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och blev 2012 ledamot av Nobelkommittén för kemi.
Tillsammans med Kyrre Thalberg har hon även skrivit och illustrerat barnböcker.
Fakta om KTH:s Stora pris
KTH:s Stora pris, som i ?r uppg?r till 1,2 miljoner kronor, utg?r ur avkastningen fr?n en donation av en anonym givare. Priset ska tilldelas svenska medborgare som genom epokgörande insatser eller upptäckter och skapande av nya värden, särskilt inom teknik men även inom vetenskap och konst, främjar v?rt folks välst?nd. Priset har delats ut sedan 1945.
Här hittar du hela listan med pristagare: www.kth.se/om/fakta/fame/kths-stora-pris/samtliga-pristagare-1.3972

A to już wiesz?  Naturalne sposoby na jesienno-zimowe przeziębienie

, , , , , , , ,
1200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy