Medisin

Helsedirektoratet: Premie til skoler med h?y p?melding til FRI

Helsedirektoratet: Premie til skoler med h?y p?melding til FRI
01-01-2011 11:11

Nils Fredrik Wisl?ff er i statsr?d i dag utnevnt til ekspedisjonssjef i Samhandlingsavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet.
Nils Fredrik Wisl?ff (58) kommer fra stillingen som r?dmann i Drammen kommune. Han var f?r dette blant annet fylkesr?dsmann i Vestfold og viseadministrerende direkt?r i KS.
Wisl?ff var medlem av helseministerens ekspertutvalg (samhandlingsreformen) i 2008-2009. Han er medlem av Nasjonalt r?d for kvalitet og prioritering i helsetjenesten, og ledet ogs? det regjeringsoppnevnte utvalget om samhandling i helsesektoren i 2003-2005.
Nils Fredrik Wisl?ff er utdannet Cand. Polit. med statsvitenskap hovedfag ved Universitetet i Oslo.

A to już wiesz?  Premie til skoler med h?y p?melding til FRI

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy