Medisin

Helse- og omsorgsdepartementet: Wisl?ff ny ekspedisjonssjef

Helse- og omsorgsdepartementet: Wisl?ff ny ekspedisjonssjef
01-01-2011 11:11

Finnmark hadde h?yest p?melding til forebyggingsprogrammet FRI i fjor. Denne posisjonen ?nsker de ? opprettholde, men mange fylker jakter p? bestemannspremien. Konkurranse mellom fylkene

Finnmark vant konkurransen i fjor, og Vest-Agder ?ret f?r. Det knyttes stor spenning til hvem som blir ?rets vinner. Helsedirektoratet premierer de to skolene som utmerker seg med h?yest antall p?meldte til FRI-programmet. De f?r 10.000 kroner hver til trivselsfremmende tiltak. P?meldingsfrist er f?rste desember, og vinnerne vil k?res fortl?pende etter fristen.

Dokumentert effekt

Det er en generell trend at r?yketallene g?r nedover, b?de blant voksne og unge. Tall fra 2008 viser at r?yking blant unge i alderen 16-24 ?r har g?tt ned til 15 prosent.

F?rre unge r?yker.

– Denne trenden ?nsker Helsedirektoratet ? styrke, sier Kierulf. Undervisningsprogrammet FRI er et av tiltakene som virker best, og vi anbefaler alle ungdomsskoler ? bruke programmet, avslutter Kierulf.

FRI til ? ta egne valg

– Dette er hovedbudskapet i FRI, som er et av de mest effektive tobakksforebyggingsprogrammer som er evaluert, sier Kaja Kierulf, direkt?r i avdeling tobakk i Helsedirektoratet.

Gratis

FRI er et gratis, tre?rig undervisningsprogram med fokus p? r?yk og snus. Hvert ?r deltar cirka 60 prosent av alle landets ungdomsskoleelever. Les mer i miniguiden.

Relevante linker

§ Rapporten Forebyggende innsatser i skolen (oktober 2006)

§ Evaluering V?R r?ykFRI i Rapport “Forebyggende innsatser i skolen”

§ Miniguide til FRI: FRI-miniguide

§ R?yking i 2008: SSB: tall fra 2008

§ Skoleprogrammet FRI:www.FRIstedet.no Bente Helen Steinnes, mob. 991 64 797

A to już wiesz?  Prognostiske faktorer ved nyrekreft

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy