Medic

Forska!Sverige kommenterar: Alliansens valmanifest 2014-2018

Forska!Sverige kommenterar: Alliansens valmanifest 2014-2018
a8

M?ndagen den 1a september presenterade Alliansen sitt gemensamma valmanifest för mandatperioden 2014-2018.
Den oberoende stiftelsen Forska!Sverige välkomnar Alliansens valmanifest där vikten av fortsatta investeringar i forskning och innovation betonas. Alliansen är tydliga med behovet av ett starkt statligt engagemang för att svensk forskning ska kunna bedrivas i internationell framkant.
– Extra glädjande är den strategi för Life Science som regeringen tagit initiativ till och som lyfts i valmanifestet. En l?ngsiktig, samlad satsning p? life science behövs verkligen för att Sverige ?terigen ska bli konkurrenskraftigt, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.
Vidare understryker Alliansens valmanifest vikten av insatser för att förbättra möjligheterna för yngre forskare att verka i Sverige, samt ett antal specifika omr?den där insatser för att förstärka kunskapsbasen är av vikt.
– Det är positivt att Alliansen vill satsa p? att dra nytta av medicinsk forskning för att p? s? sätt öka kvaliteten i v?rd och omsorg. Det är genom att medicinska forskningsframsteg görs och snabbt kommer patienterna till godo som vi kan möta framtidens hälso- och välfärdsutmaningar, konstaterar Anna Nilsson Vindefjärd i ett uttalande.

Läs Forska!Sveriges ?tgärdsförslag ?Första steg till en svensk life science-strategi?.

För ytterligare information, kontakta:
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige
Mobil: 0703-88 35 96 E-post: [email protected]
www.forskasverige.se

Forska!Sverige – för hälsa och välst?nd5000Skicka som e-post
Share this

A to już wiesz?  Pressmeddelande: 50 arbetstillfällen risker att g? förlorade när Textilia tvingas varsla alla anställda vid Örebro-enheten

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy