Medic

Falun bästa kommun i Dalarna/Gävleborg i RFSL:s kommunundersökning

Falun bästa kommun i Dalarna/Gävleborg i RFSL:s kommunundersökning
2014-08-31 11:00 RFSL

För första g?ngen sedan 2006 har RFSL genomfört en kommunundersökning. Kommunundersökningen är en omfattande rapport som utvärderar och redovisar Sveriges alla 290 kommuners arbete med hbtq-fr?gor p? olika omr?den: skola, utbildningsinsatser internt i kommunen och kommunens generella verksamhet. Därutöver ing?r i rapporten statistik kring utsatthet för hatbrott, en mätning av skillnader i attityden till hbtq-personer mellan olika delar av landet och en kvantitativ värdering av hbtq-samhällets infrastruktur.
I regionen Dalarnas län och Gävleborgs län ?terfinns de kommuner som hamnar p? femte och elfte plats i undersökningen: Falu kommun respektive Gävle kommun.

Kommunerna med högst totalt betyg i regionen Dalarnas län och Gävleborgs län:
Falun ? 3,71 (plats 5)
Gävle ? 3,51 (plats 11)
Söderhamn ? 3,24 (plats 22)
Hedemora ? 3,04 (plats 35)
Sandviken ? 2,64 (plats 61)

Kommunerna med lägst totalt betyg i regionen Dalarnas län och Gävleborgs län:
Gagnef ? 1,84 (plats 130 av 138)
Ljusdal ? 1,94 (plats 122)
Ludvika ? 1,72 (plats 118)
Vansbro ? 1,98 (plats 117)
Orsa ? 2,04 (plats 113)

? Även om mycket skett i m?nga kommuner sedan RFSL:s förra kommunundersökning är skillnaderna i vilket arbete som läggs ner i hbtq-fr?gor stora och ?tgärderna fortfarande l?ngt ifr?n tillräckliga. Det är v?r förhoppning att kommunundersökningen ska användas som ett hjälpmedel för kommuner att förbättra sig, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.
Kommunundersökningen har genomförts av RFSL och baseras delvis p? en enkät till landets kommuner som är gjord i samarbete med Sveriges Kommuner och landsting – SKL. Enkäten har utformats gemensamt av RFSL och SKL och skickats ut av SKL. 83,1 procent av kommunerna besvarade enkätfr?gorna. Förutom enkäten har bl.a. statistik fr?n SCB (Statistiska centralbyr?n) och BR? (Brottsförebyggande r?det) använts, liksom en attitydmätning genomförd av researchföretaget NEPA p? uppdrag av RFSL.
Presskontakter i RFSL-avdelningar i regionen:
Mats Eriksson, ordförande RFSL Dalarna ? 070-216 55 46 eller [email protected]

A to już wiesz?  Fundacja K.I.D.S. wyróżni „Dziecięce Szpitale Przyszłości”!

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt p?verkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.
Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se0100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy