Eldreomsorg

dPCom patenterer innovativ metode for trykkm?ling.

dPCom patenterer innovativ metode for trykkm?ling.
03-01-2011 10:46 dPCom A/S Patentene omfatter automatisk gjenkjennelse av hjerte induserte trykkb?lger (cardiac induced single pressure waves), noe som igjen gir bedre forst?else og analyse av blodtrykk (ABP/BP) og hjernetrykk (ICP/CSF trykk).

dPCom patenterer innovativ metode for trykkm?ling.
dPCom A/S, Oslo, Norge.
dPCom har f?tt innvilget 10 patenter i USA, Asia og Europa som omfatter en unik metodikk (Sensometrics? Technology) for m?ling og analyse av trykkm?linger. Spesielt unik er metoden for ? m?le ikke-invasivt hjernetrykk. I tillegg til de 10 godkjente patentene er det flere patenter som er under behandling (pending).
Patentene baserer seg p? en innovativ metode for h?ndtering av trykksignaler i kroppen, som blant annet kan v?re avgj?rende for h?ndtering av pasienter med vannhode, demens og migrene, samt pasienter i behov av intensiv overv?kning (ICU), for eksempel pasienter med hjerneslag eller hjerneskade etter ulykke hvor ?ket hjernetrykk kan v?re et sentralt problem.
?V?r metode er unik, beskyttet, og den eneste metoden som gir trygg m?ling av trykk basert p? gjenkjennelse av hjerte-induserte trykkb?lger,? sl?r daglig leder for dPCom, Trond Stadheim, fast.
Sensometrics? Technology er bl.a. beskyttet av f?lgende patenter:

US Patenter
US 7,335,162
US 7,635,338
US 7,198,602
US 7,559,898

Europa/Asia Patenter
EP 1,555,935
JP 4315321
JP 4384047
AU 2002241604
KR 10-0888765
IN 227663
Se www.dpcom.com for mer informasjon.
dPCom A/S (www.dpcom.com) er et norsk Med-Tech firma som gj?r det mulig for helsepersonell ? m?le trykk p? pasienter p? en trygg og sikker m?te. Selskapet har utviklet en innovativ teknologi som signifikant forbedrer informasjonsverdien fra invasive og ikke-invasive trykkm?linger, hovedsakelig blodtrykk (ABP) og hjernetrykk (ICP). Teknologien kan anvendes ved intensiv overv?kning av pasienter med hjernesykdom/hjerneskade, ved generell diagnostisk trykkm?ling, og hjelper helsepersonell i behandlingen av en rekke typer pasienter. dPCom A/S er ogs? ledende i utviklingen av teknologi for ikke-invasiv hjernetrykkm?ling.
dPCom A/S ble stiftet i 2001 etter at man ved Rikshospitalet i Oslo erfarte problemer med tradisjonell trykkm?lingsmetodikk. Det er gjennomf?rt en serie kliniske studier og utg?tt mange vitenskapelige artikler som dokumenterer svakhetene med tradisjonell m?lemetoder.
Sensometrics? Software er kompatibel med mange eksisterende trykkm?lingsenheter. Sensometrics metodikken er beskyttet ved en rekke patenter, og er CE og FDA godkjent.
Sensometrics? og Always safe pressure diagnosticsTM er registrerte varemerker.

A to już wiesz?  Kosttilskudd med innhold av Koenzym Q10 (Ubiquinon)

Kontakt:
Trond Stadheim
Daglig Leder dPCom A/S
E-post: [email protected]
http://www.dPCom.com

Sensometrics? Technology gir trygg diagnostisk informasjon fra hjerne- og blodtrykksm?linger. Sensometrics? ?ker sikkerheten ved trykkm?ling for alle pasientgrupper hvor hjerne- eller blodtrykk benyttes; det har spesiell betydning for pasienter med vannhode, hodeskader, hjerneslag, demens, kronisk hodepine, hjernetumor og sykdommer for?rsaket av h?yt blodtrykk. Sensometrics? gjenkjenner de hjerte-induserte trykkb?lgene fra invasive og ikke-invasive lokasjoner og er ledende i verden p? dette omr?det.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy