Mental helse

Bristol-Myers Squibb befester sin posisjon innenfor immuno-onkologi med data som presenteres p? 2013 American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting

Data p? Yervoy? (ipilimumab) og PD-1 reseptorblokkerende antistoff nivolumab, som blir gjennomg?tt i seks muntlige presentasjoner og, i tillegg til dette, p? ASCO pressebriefing.
Presentasjon av oppf?lging fra en fase1 nivolumab studie, resultater fra fase 1 nivolumab og Yervoy kombinasjonsstudie, samt fem-?rs overlevelsesdata fra fire fase 2 Yervoy studier.
Fase 3utviklingsprogrammet for nivolumab inneholder n? syv potensielle registreringsstudier ved ikke-sm?cellet lungecancer, malignt melanom og nyrecellekarsinom.

Full version in English

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Astellas Pharma Den   #EPIC   #European Urology   #OAB