Medic

Bättre avtal om ambulanshelikopter

Bättre avtal om ambulanshelikopter
a8

Patienter i Västmanlands f?r ökad möjlighet att ?ka ambulanshelikopter vid br?dskande olycks- eller sjukdomsfall. Landstingsstyrelsen godkände p? onsdagen ett samarbetsavtal om ambulanshelikopter inom Uppsala/Örebroregionen.
Tidigare är det bara Landstinget i Uppsala län som haft ambulanshelikopter i regionen. Men i ?r har även Värmland köpt en ambulanshelikopter och 2015 f?r även Dalarna en helikopter. B?da landstingen ing?r i regionen.
– Avtalet innebär att möjligheten att f? ambulanshelikopter vid sv?ra olyckor eller sjukdomsfall ökar väsentligt för västmanlänningarna. Vid larm ska den helikopter som är mest lämpad för patientens bästa utlarmas, oavsett var den befinner sig, säger landstingsr?det Kenneth Östberg (S).
Förutom sv?ra olycks- eller sjukdomsfall omfattar avtalet krissituationer och transport mellan sjukhus av patienter som kräver kvalificerad intensivv?rd under transport.
Avtalet sträcker gäller till 31 december 2015.
För mer information kontakta:
Kenneth Östberg, landstingsr?d (S)
021-17 65 21
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

A to już wiesz?  Fetman farligare än rökning och tobak

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy