Eldreomsorg

Anne-Grete Str?m-Erichsen leder ministerm?te i OECD 7.-8. oktober

01-01-2011 11:11

Anne-Grete Str?m-Erichsen leder ministerm?te i OECD 7.-8. oktober
N?r OECD avholder helseministerm?te 7.-8. oktober i Paris, er Norges helse- og omsorgsminister m?teleder. Ministre fra 40 land vil diskutere prioriteringer i helsesystemene etter finanskrisen. Oppmerksomheten vil s?rlig rettes mot ?konomisk b?rekraft i helsetjenesten og forebygging av livsstilssykdommer.
Pressekontakt : Knut Albert Solem, 91526546
For ytterligere informasjon om helseministerm?tet, se OECDs nettsider:
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_44701414_1_1_1_1_1,00.html

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy